Mark utanför Strängnäs undersöks

Det konkurrsdrabbade företaget Cromtryck Elektronik, som tillverkar kretskort i Stallarholmen, måste undersöka marken på den fastighet som man har verksamhet på.
Det har miljö- och räddningsnämnden i Strängnäs beslutat. Det man ska göra är att undersöka eventuella föroreningar i marken. Beslutet innebär också att fastighetsägaren inte får överlåta fastigheten innan undersökningen har gjorts. Företaget väntas ombildas och flyttas till centralorten Strängnäs