Bokslut ger annan bild av SJ

Beskedet, under onsdagen, att SJ är i en akut kris och hotas av konkurs om inte staten skjuter till mer kapital ger en helt annan bild, än den som SJ tidigare har givit - både i sin halvårsrapport och i det senaste bokslutet.
En del av förklaringen kan finnas i att den tidigare VD:n för SJ slutade mitt under verksamhetsåret 2001. Efter honom kom SJ:s adminstrive chef Sune Carlssson in som VD. I årsredovisningen står det att det blev en förlust på 49 miljoner kronor. Under rubriken: VD har ordet förklarade Sune Carlsson det med att till viss del beror det på att SJ haft startkostnader i övergången från affärsverk till aktiebolag. Men att för 2002 står ett resultatförbätringsprogram i centrum. Och Sune Carlsson framhåller att det är hans övertygelse att SJ "lagt grunden för ett livskraftigt , starkt företag." Om statens ägarrepresentant i SJ:s styrelse, statssekreteraren Claes Åhnstrand, nöjt sig med det beskedet, är det kanske rimligt att han inte slog larm till sin minister. Men mer undangömt i årsredovisnigen finns en kommentar under rubriken Avsättningar. Här framgår det att 844 miljoner kronor av det egna kapitalet lagts undan för som det heter "befarade förluster" för två trafikavtal: ett för Kustpilen och ett för Tåg i Bergslagen. För den som läser slarvigt kan den uppgiften vara lätt att missa...... I våras avgick även Sune Carlsson som VD. Hans efterträdare alltså granskat SJ:s ekonomi hårdare och antagligen tagit fram alla förluster på en gång. Och då är det ingen överraskning att liken ramlar ut ur garderoben. Frågan därefter är om SJ:s styrelse letar efter om någon har ansvar för att det blev som det blev.