Brandmännen kvar i Fårösund

En kompromisslösning har nu träffats för räddningstjänsten i Fårösund på norra Gotland. Det innebär att de 17 deltidsanställda brandmännen som sagt upp sig blir kvar.
Brandmännen hade sagt upp sig, eftersom de inte ansåg sig kunna klara sitt uppdrag om jourstyrkan minskas från fem till tre personer. Men den nya lösningen innebär att det även i fortsättningen blir möjligt att larma ut fem personer vid större olyckor och bränder. Det gör det möjligt att använda rökdykare även i fortsättningen. Det blir också en del omläggningar av brandmännens arbetstider och uppgifter. Det innebär att det kommer att finnas sammanlagt 17 brandmän i Fårösund, istället för 12 i det ursprungliga förslaget. Räddningstjänsten i Fårösund får också tillgång till ny utrustning som en skärsläckare som sprutar vatten med högt tryck och både släcker och skär samtidigt.