Bemanningsföretagen ökar

Högkonjunkturen i Norrbotten märks nu allt tydligare i bemanningsbranschen. Bemanningsföretagens omsättning ökar i hela landet. I norra Sverige är ökningen hela 33 procent.

Peder Hansson, kontorschef på Manpower i Norrbotten bekräftar bilden och säger att det framför allt är i Luleå, Piteå och Kiruna som efterfrågan på personal är störst.

– Det är främst är personal inom teknik, logistik och ekonomi som efterfrågas. Elektriker är exempel på en grupp där efterfrågan är stor, säger Peder Hansson.