Räddningsplan för France Telecom

Den franska regeringen går in med ett lån på nio miljarder euro för att rädda den skuldtyngda teleoperatören France Telecom. Det sade regeringsföreträdare sent på onsdagskvällen.
Uppgifterna om lånet bekräftades sent på onsdagen av den franska regeringen. Samtidigt berättade fackliga företrädare att staten planerar att minska sin ägarandel från dagens 55 procent till under 50 procent. - Staten avser att bli en minoritetsägare i France Telecom, men utförsäljningen av aktier kommer inte att äga rum omedelbart. Det kommer att ske inom de närmaste månaderna snarare än under de närmaste veckorna, sade styrelseledamoten Alain Baron från fackföreningen Sud. Dessutom berättade fackliga källor att det inte finns några planer på att sälja ut viktiga dotterbolag som mobiloperatören Orange eller Internetenheten Wanadooo. Det ska heller inte bli några omedelbara personalneddragningar i France Telecom. Däremot kommer förändringar äga rum i ledningsgrupperna kring France Telecom och Orange. Det statliga lånet ska köpa tid för France Telecom, som har en skuldbörda på 70 miljarder euro. Totalt beräknas koncernen behöva omkring 15 miljarder euro för att klara sig ur krisen. Thierry Breton, som tog över ordförandeskapet i France Telecom för två månader sedan, lade samtidigt fram en plan för neddragningar av investeringar och andra kostnader, vilket har föranlett oro i de fackliga leden för personalnedskärningar. I samtal med fackliga företrädare i tisdags sade Breton dock att planen i inledningsskedet inte innebär några personalneddragningar. France Telecom räknar med att kunna skära ned personalstyrkan med 20 000 anställda under de kommande tre åren med hjälp av frivilliga avgångar och pensioneringar. För att undvika att EU-kommissionen sätter käppar i hjulet för det statliga lånet kommer det att kanaliseras via ett statligt holdingbolag som heter Erap, tidigare moderbolag i den statliga oljekoncernen Elf Aquitaine. Tidigare i veckan förekom rykten om att dotterbolaget Orange i samband med räddningsaktionen skulle skjuta upp stora delar av sin 3G-satsning och bland annat lägga ned sin verksamhet i Sverige. Uppgifterna har dock inte gått att få bekräftade från vare sig Orange eller France Telecom.