Avtal om barntandvård sägs upp

Privattandläkarföreningen och Landstinget kan inte komma överens om ett fortsatt avtal om tandvård för barn och ungdom.
Därför har avtalet från 1993 nu sagts upp. Privata tandläkare kan fortfarande följa det gamla avtalet om man gör en särskild överenskommelse. Gör dom inte det erbjuds de berörda patienterna vård på närmaste folktandvård.