Stängning av fransk flyktinganläggning inledd

En första busslast med ett 50-tal asylsökande kördes på torsdagsmorgonen från den franska flyktingförläggningen Sangatte till Sorbritannien.
Frankrike har därmed börjat utrymma anläggningen enligt en överenskommelse med grannlandet, som anser att förläggningen drar till sig många flyktingar som sen försöker ta sig vidare till Storbritannien över eller under Engelska kanalen. Storbritannien har lovat att ta emot en del av de flyktingar som finns på Sangatte nu, om Frankrike stänger anläggningen.