Nedläggning av byskolor dröjer

Hotet om nedläggning av vissa byskolor i Härjedalen skjuts nu på framtiden.
Det har Barn och utbildningsnämnden i Härjedalen nyligen slagit fast vid sitt senaste möte. Enligt nämndens ordförande, Leif Nilsson, finns i dagsläget inga beslut om nedläggningar och någon tidpunkt för eventuella stängningar har heller inte diskuterats. Ett besked som innebär att bland annat skolan i Älvros blir kvar tillsvidare.