70 miljoner för vattnet

Det gotländska dricksvattnet är för hårt - det behöver göras mjukare. Till det krävs en central avhärdningsanläggning i Visby för att minska hårdheten på dricksvattnet.
Men det innebär samtidigt en stor investering. Enligt det förslag som ligger kostar det närmare 70 miljoner kronor för Visbyområdet och södra Gotland - en kostnad som föreslås delas mellan kommunen och staten. Ett mjukare vatten innebär också mindre utsläpp av fosfor. Enligt Göran Blomgren, ansvarig på Gotlands kommun, väntas ett beslut om statliga pengar i början på nästa månad. Inte heller de kommunala pengarna är klara.