Nattsköterskor vill jobba kortare tid

Efter ett års arbete när nattsköterskor i Nikolai kommundel i Örebro fått full lön för 80-procents arbetstid kan många positiva effekter rapporteras. Sjukfrånvaron har minskat och trivseln ökat. Nu hoppas vårdfacket på samma avtal för alla kommunens nattsköterskor.