Nöjda idrottsresenärer

Den gotländska idrottsrörelsen är i stort sett nöjd med det förslag till turlista för färjetrafiken som nu tagits fram.
Idrotten vill dock ha vissa korrigeringar, främst på helgerna då de flesta utövarna reser. Idrotten vill senarelägga turen hem från Nynäs på lördagar så att det blir möjligt för till exempel ett gotländskt lag att resa upp med morronfärjan, spela matchen på dagen och därefter ta färjan hem igen på kvällen. Går det att genomföra slipper man övernattning på fastlandet. Totalt genomför idrotten på Gotland årligen närmare 6000 tur- och returresor med Destination Gotland.