Slut med politikers reseersättning

I fyra år har den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen kunnat få dubbel kompensation för bilresor mellan bostaden och arbetsplatsen i Vänersborg. Men nu är det slut på den förmånen.
Regionråden har fått 16 beskattade kronor för resor med tjänstebil mellan bostaden och Vänersborg. De politiska sekreterarna 40 beskattade kronor för resor med egen bil till jobbet i Vänersborg. Samtidigt har de kunnat göra avdrag i deklarationen. Men nu underkänner skattemyndigheterna upplägget. Därmed stoppas ersättningarna för den politiska ledningens resor mellan bostaden och Vänersborg.