Kris i amerikansk bilindustri

USA:s bilindustri befinner sig enligt vissa bedömare i kris. Men de amerikanska bilköparna tros kunna dra fördel av de stora tillverkarnas problem.
Amerikanska bilköpare kan se fram emot många aggressiva priskampanjer från General Motors, Ford och andra biltillverkare nu i december. Det tror analytiker här i USA, som pekar på att handlarna kommer att göra allt för att nå upp till sina säljmål för året. Novemberstatistiken över bilförsäljningen visar på stora ras jämfört med för ett år sedan. De tre stora amerikanska tillverkarna, förutom GM och Ford också Daimler Chrysler, sålde tillsammans 18 procent färre bilar än i november i fjol. Men samtidigt skedde en uppgång jämfört med de usla siffrorna i oktober, och den positiva trenden väntas fortsätta i december. Åsikterna går också isär om det är en allvarligt kris som den amerikanska bilindustrin genomgår. En del bedömare anser att nedgången inte är värre än den som drabbat den amerikanska ekonomin i stort och därför är en vanlig svacka som branschen kommer att ta sig igenom, kanske med hjälp av nya besparingsprogram, av den typ som nyligen drabbade Saabs fabriker i Sverige. En mer pessimistisk syn är att det krävs betydligt större åtgärder och att de stora kampanjer med räntefria lån och kraftigt nedsatta priser som bolagen genomfört sedan förra hösten enbart blåste tillfälligt liv i den amerikanska bilindustrin. Samtidigt konstateras att det är just de amerikanska biltillverkarna som har problem här i USA, novemberstatistiken visade till exempel att nedången för japanska märken var betydligt mindre, och europeiska bilar sålde till och med bättre än för ett år sedan. GM:s, Fords och Daimler Chryslers marknadsandel här i USA föll i november under 60 procent, något som ses som en psykologisk gräns, och är ytterligare ett skäl som talar för aggressivare marknadsföring den närmaste tiden.
Anders Ask, New York