Mycket antidepressiva läkemedel

Häktet i Luleå toppar landets statistik när det gäller utskrivning av sömnmedel och antidepressiva läkemedel för dom intagna. Det framgår av siffror från Kriminalvården.

Gunbritt Sundin är sjuksköterska på häktet och tycker att det inte är fel att Luleå toppar statistiken.

- Det är inte fel i det, om patienterna mår bra. Medicinerna underlättar för dem, när de sitter inlåsta, säger hon.

Behandlingen med sömnmedel och antidepressiva medel varierar mycket mellan de olika häktena och anstalterna i landet, men i genomsnitt får nästan en tredjedel av de intagna antidepressiva medel enligt statistiken för i fjol. Häktet i Luleå toppar alltså, med Härnösand på andra plats och Umeå på tredje plats. Det är svårt att förklara skillnaderna säger Gunbritt Sundin, men det kan beror på att häktade i Luleå är mer deprimerade och har större sömnproblem än andra.

- Många som kommer in står på olika antidepressiva medel, men det är möjligt att det skrivs ut för mycket. Psykiatrin har kanske inte tillräckligt med resurser för samtal, när intagna mår dåligt och då kan i stället mediciner användas tillfälligtvis. Men vi diskuterar mängden förskrivningar vid häktet i Luleå och det kan bli mindre framöver, säger hon