Få böcker lånas i Sörmland

Sörmlänningarna lånar få böcker på biblioteken. Det visa en rapport från Statens kulturråd.
I Sörmland gjorde man 8,4 lån per invånare år 2001. Och länet är därför tillsammans med Värmland och Norrbotten näst sist i landet vad gäller antal lån per person. Stockholm ligger allra sist med 6,5 lån per invånare. -Anledningen är att många använder biblioteken till annat än att låna böcker, till exempel för att använda datorerna, säger Birgitta Modigh, avdelningschef på Statens kulturråd till TT. Hon tror också att de billiga pocketböckerna kan vara en bidragande orsak till att utlåningen av böcker har minskat.