Ambassadhjälp utreds

Det måste till tydligare regler för vilken hjälp nödställda svenskar i utlandet kan få av ambassaden. Det föreslår en parlamentarisk utredning.
Kommittén föreslår bland annat åtgärder för att få fler resenärer att teckna reseförsäkringar, eftersom ambassaden inte kan ta hela ansvaret när något händer. Idag har många orealistiskt höga förväntningar på den hjälp man tror att man kan få av beskickningarna i utlandet.