Hårda sparbeting i Gävle nästa år

Barn och ungdomar blir de förlorarna när Gävles nämnder inte får sin budget att gå ihop nästa år. Mindre pengar till föreningar och nedläggningar inom barnomsorgens icke-lagstadgade verksamheter väntar.
Kultur- och föreningslivet i Gävle, likaså biblioteken, och Fjärran Höjderbadet drabbas hårt när kultur- och fritidsnämnden tvingas spara 7 mljoner kronor nästa år. Det förväntade underskottet på 2,5 miljoner, har på mindre än en måndas tid växt till 7 miljoner. Nu väntar tuffa besparingar inom hela kultur- och fritidssektorn i Gävle. Och det är inte bara kultur- och fritidsnämnden som får det tufft nästa år. I förra veckan berättade Radio Gävleborg att barn- och ungdomsnämnden tvingas spara 21 miljoner nästa år. Nu finns det ett konkret förslag om vilka verksamheter som drabbas när skolkontoret drar åt svångremmen. Nattdagiset, öppna förskolan och skoskjutsar för 6-åringar är verksamheter som riskerar nedläggning. Dessutom kan arbetslösa och föräldralediga mista rätten att ha sina barn på dagis heltid. Beslut tas dock först i februari nästa år av den nyvalda nämnden.