Allt fler förtidspensionerade

Fler och fler sjuhäradsbor får inte plats på arbetsmarknaden. Fem procent av befolkningen i Sjuhärad är förtidspensionerad eller har sjukbidrag. Det visar statistik från försäkringskassan.
Allra flest i gruppen utanför arbetsmarknaden i Sjuhärad finns i Herrljunga kommun, 6.3 procent av befolkningen. I grannkommunen Vårgårda är det bara 4,9 procent som är långtidssjukskrivna eller har sjukbidrag. I alla kommuner i Sjuhärad, utom Herrljunga och Tranemo, har förtidspensionärerna och sjukbidragstagarna blivit väsentligt fler det senaste året. Samtidigt har också långtidssjukskrivningarna ökat och dom leder i nästa steg ofta till nya förtidspensioneringar. För att vända trenden har försäkringskassan fått nya pengar och kommer att nyanställa ett tiotal personer som skall försöka minska antalet sjukskrivningar.