Mer pengar till rehabilitering

Försäkringskassan i Gävleborg satsar sex miljoner kronor extra på rehabilitering nästa år. 25 nya tjänster och ny länsomfattande rehabiliteringsenhet ska arbeta med rehabilitering av sjukskrivna.
Den nya länsomfattande enheten för rehabilitering kör igång sin verksamhet efter årsskiftet. Tanken är att försäkringskassans personal framöver ska kunna kontakta sjukskrivna tidigare än vad som sker i dag. I länet är idag ungefär 10 400 personer sjukskrivna. Regeringen har som mål att sjukskrivningarna ska halveras till år 2008.