50-tal kommuner har aktier i vapenföretag

Ett 50-tal svenska kommuner, bland andra Eskilstuna och Oxelösund, har aktier i företag som tillverkar vapen, många gånger i strid mot sina egna etiska riktlinjer. Det visar en kartläggning av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen som publiceras idag.
Av de sammanlagt 68 svenska kommuner som svarat att de har aktier, så är det 70 procent, eller nästan 50 kommuner, som investerat i krigsmaterielindustrin, antingen direkt eller via fonder. I flera fall handlar det om stora vapentillverkare, men också svenska företag med delvis militär produktion som Saab, Volvo och Ericsson.