Gävleelever allt sämre på svenska

Det visar resultaten från årets nationella prov för 16-åringar som genomförts över hela landet.
Gävles ungdomar blir allt sämre på att läsa och förstå Svenska. Det visar resultaten från årets nationella prov för 16-åringar som genomförts över hela landet. Det är framförallt pojkarna som flera under år halkat efter i Gävle. Orsakerna till ungdomarnas svajande kunskapsnivå kan spåras redan från skolstarten. Det säger Olle Kjell som är samordnare för arbetsgruppen "VI" som jobbar för att öka svenskakunskaperna hos Gävles skolungdom. Enligt honom så känner de nyutbildade lärarna ofta att de har otillräckliga kunskaper då det gäller att lära barn att läsa. (Han ser en fara i att den äldre kåren av lärare snart går i pension och att den nya inte känner att dom kan lära barnen läsa.