Gratisarbete av asylsökande

Kommunerna kan få stränder och parker städade gratis av asylsökande. Det är ett förslag från Migrationsverket i Väst som gått ut till 19 Västsvenska kommuner.
Samtidigt som de asylsökande jobbar gratis ska de få svenskundervisning. Roland Karlsson folkpartist i kommunstyrelsen i Lysekil är mycket tveksam till förslaget. Han säger till radio Väst att men i första hand bör ägna sig åt att få de asylsökandes fall prövat, om de ska få stanna eller inte.