Helikopterutredning JO-anmäls

Nu JO-anmäls polis och åklagare för att de brustit i utredningen efter dödsolyckan i Bottensjön 2003 då en militärhelikopter från Boden störtade utanför Karlsborg i Västergötland. En ur besättningen omkom, och det är dennes far som gjort anmälan.

Både Arbetsmiljöverket och Haverikommissionen har pekat på brister, men polisens utredning lades ner redan två veckor efter olyckan. Då var inte ens haverikommissionens rapport klar.

Den omkomne var officeren Håkan Wallo från helikopterskolan i Boden. Hans pappa Nils Wallo har nu JO-anmält de två myndigheterna. Han är mycket kritisk mot polisen och åklagaren för att de brustit i utredningen av olyckan.

- Det är mycket illa skött och det är en skandal. Det finns ju ett regelverk för hur utredningar ska gå till, säger han.

Det var 2003 som olyckan inträffade, då fyra personer övade med en militärhelikopter. Plötsligt störtade den i Bottensjön utanför Karlsborg och Håkan Wallo omkom, då han satt fastspänd, medan de övriga tre överlevde.

Nils Wallo har inte bara tungt med sorgearbetet efter sonens död, utan också med missnöjet med åklagaren, som han anser inte har ställt någon till svars, och polisen, som han menar lade ner utredningen utan att först ta del av Haverikommissionens kritiska rapport.

Arbetsmiljöverket har tidigare krävt att utredningsarbetet ska återupptas snarast för att man ska kunna konstatera om det finns ett brott eller inte bakom helikopterkraschen. Preskriptionstiden går ut i mars nästa år.

- Jag är naturligtvis besviken. Man blir ju arg också att detta inte fungerar, säger Nils Wallo.

Niklas Jälén, SR Norrbotten
niklas.jalen@sr.se