Riksbanken sänker styrräntan igen

Riksbanken sänker sin viktigaste styrränta, reporäntan, med 0,25 procentenheter till 3,75 procent.
Det här är den andra sänkningen på kort tid - för knappt tre veckor sedan sänktes reporäntan också med 0.25 procentenheter.