Just nu
  • Stopp på E6 på grund av trafikolycka.

Kraftigare åtgärder krävs för att rädda torsken

Länsstyrelsen i Halland tycker inte att Fiskeriverkets förslag om att införa ett torskfiskestopp i delar av Laholmsbukten är bra.
Fiskeriverket vill införa fiskestoppet från årskiftet och det ska gälla tre månader framåt. Länsfiskekonsulent Peter Norell på Länsstyrelsen, säger till P4 Radio Halland att det krävs kraftigare åtgärder för att rädda torskbestånden i Kattegatt än så. I ett remissvar till Fiskeriverket skriver Länsstyrelsen bland annat att trålning inte ska vara tillåten under någon del av året.