Hallänningen blir sjukare

Hallänningarna är fortfarande friskast i Sverige, men samtidigt är hallänningarna betydligt sjukare i dag än för bara tre år sedan. Åtminstone har det så kallade ohälsotalet, som baseras på antalet sjukskrivningsdagar, blivit betydligt högre.
Det visar en undersökning som Riksförsäkringsverket och Samhällsgeografiskt centrum gjort. Siffrorna i undersökningen gäller för år 2001 och förra året fick den genomsnittlige hallänningen sjukpeng i 15 dar. Sjukast i landet var jämtlänningarna med nästan dubbelt så hög frånvaro som hallänningarna.