Många stessade i primärvården

De som jobbar innom primärvården känner sig ofta stressade men de mest stressade är läkarna.
Det visar en granskning av arbetsförhållandena i primärvården som regionens revisorer gjort. Läkarna i undersökningen anser att de inte kan utföra sitt arbete på bästa möljliga sätt. Rapporten visar också att fler kvinnor än män är missnöjda med arbetsbelastningen och hur personalens kompetens utnyttjas. 87 procent av de anställda svarade på enkäten i undersökningen