Sänkt väganslag i budgeten

Botniabanan är viktig och ska färdigställas besked från regeringen och samarbetspartierna i nästa års budgetförslag. Men vägarna får sänkt väganslag och vägföreningen rasar.
Svenska vägföreningen är mycket kritisk till att regeringen sänkt väganslaget i nästa års budget. Trots krav på mer pengar sänks Väganslaget med en halv miljard nästa år. Enligt Lars Gunnar Tannerfors VD i Svenska vägföreningen så försöker regeringen dölja neddragningen genom omflyttningar av pengar. Amorteringar av tidigare lån skjuts upp och pengar ska istället föras över till tjälsäkring och förbättring av vägarnas bärighet. Men pengarna kommer bara räcka till en bråkdel enligt Svenska vägföreningen. Först 2003 och 2004 vill regeringen höja väganslaget och när det gäller mer pengar till vägarna så hänvisar regeringen till infrastrukturpropositionen som presenteras inom kort. När det gäller Botniabanan, konstaterar regeringen att banan blir 1,5 miljarder dyrare än beräknat- bland annat på grund av miljöprpvningar. Regeringen vill att Riksgäldskontoret får låna ut närmare 11 miljoner till Botniabanan AB för att bygga och planera sträckorna mellan Örnsköldsvik och Umeå. Enligt tidsplanen ska Botniabanan stå färdig för trafik 2008. I budgeten så föreslår regeringen att Posten ska få 400 miljoner kronor för att fortsätta driva postkontor i hela landet. Det är en ökning med 200 miljoner jämfört med förra årets budget. Pengarna ska säkerställa att alla i hela landet kan betala och ta emot betalningar till samma kostnad. När det gäller bredband så får Kommunerna ytterligare ett år på sig, fram till 2005 att bygga ut nätet. Skälet till den förlängda tidsfristen är kommunernas ointresse att söka det statliga bidraget. Men det blir inga extra pengar till kommuner som vill bygga bredbandsnät Till en faktabank om Estonias förlisning satsar regeringen 1 miljon, via faktabanken ska allmänheten bland annat få information om Estonias förlisning.