Ystad teater går med förlust

Ystads teater går med förlust. Halvårsrapporten visar att teatern har ett underskott på nästan 500 000 kronor. Nu kommer teatern att spara på personalkostnader.

– Skälet till underskottet är ökade kostnader under våren. Vi har haft extra kostnader för personal på grund av sjukdom. Vi har även haft en eftersläpande elräkning, säger teaterns chef Peter Larsson.

En person kommer inte få förlängd anställning och man kommer ett försöka hålla igen på extra arbetstimmar. Men teatern kommer också att höja priset för den som vill hyra teatern från 5 000 till 7 000 kr. En liten höjning tycker teatern. Men en av hyresgästerna håller inte med.

– Det blir se stor höjning för en lite fri grupp. Det är nog därför som det inte varit så mycket aktivitet på teatern, säger Josefine Tengblad, producent Teater testrum.