Svek om bredband hot mot Varaföretag

Vara är en av de landsbygdskommuner som hamnar vid sidan av utbyggnaden av det så kallade stamnätet för bredband. - Risken är att företag lägger sina utvecklings- och konstruktionsavdelningar nån annanstans, säger kommunalrådet Jan-Erik Wallin (m) i Vara.
Vara kommun har börjat arbetet med att bygga ett lokalt bredbandsnät för hela kommunen. Men anslutningen till det stora nationella stamnätet ser ut att dröja. - Staten håller inte sitt löfte. Vi ser att pengarna inte räcker för att ansluta kommunhuvudorterna och då vill staten skjuta på den här bredbandsutbyggnaden, säger Jan-Erik Wallin. Han är ordförande för den beredningsgrupp, som jobbar med regionala utvecklingsfrågor i Västra Götaland. Där är just bredbandsutbyggnaden en viktig fråga. Vara kommun kan inte erbjudas en konkurrenskraftig påfart till det digitala motorvägsnätet, som är viktig för företagen och kommuninvånarnas utveckling. I kampen om att behålla företagen på orten eller locka till sig nyetableringar är bredband med full kapacitet (och till en låg kostnad) en konkurrensfaktor att räkna med. - Storföretaget Pharmadule Emtunga har kontakter över hela världen och skickar sina ritningar on-line via nätet. Dagens utveckling kan leda till att utvecklings- och konstruktionsavdelningar läggs nån annanstans, säger Jan-Erik Wallin. I Skaraborg hamnar Essunga, Hjo, Karlsborg, Tibro och Tidaholm i samma situation som Vara kommun. Det kan nu bli så att Vara kommer att improvisera fram en lösning med ett radiolänksystem ut mot övriga IT-världen - för att företagen inte ska missgynnas.