Länsbor får tydligare information

Region Blekinge ska bli bättre på att informera allmänheten om sitt arbete efter tidigare kritik om att nuvarande informationen är otillräcklig.
Tillträdande ordförande Bernth Johnsson (s) säger att man bland annat ska förbättra öppenheten och frågor som diskuteras i Region Blekinge ska få tillräckligt med tid till diskussion. Enligt Region Blekinges kanslichef, Katarina Blom, är informationsfrågan viktig eftersom väljarna ska kunna ställa sina politiker till svars.