Örebro har vapenaktier

Örebro är en av de 68 kommuner som investerar i vapenaktier enligt en sammanställning som svenska freds och skiljedomsföreningen gjort. Ett 50-tal svenska kommuner har aktier i företag som tillverkar vapen, många gånger i strid mot sina egna etiska riktlinjer, enligt svenska freds.
Örebro har inga etiska regler kring placering av pengar i krigsmaterielföretag och säger sig inte ha för avsikt att införa det heller. De företag som Örebro kommun investerar i och som Svenska freds betecknar som krigsmaterielföretag är bland andra Ericsson, Volvo och General Electric. Svenska freds undersökning omfattar inte alla svenska kommuner.