Samiska organisationer får mindre pengar

De samiska organisationerna kommer att drabbas av kraftiga nedskärningar under nästa år. Det står klart sedan bidragen från Sametingets kulturråd beslutat att minska bidragen med två miljoner kronor.
Det blir kärva tider för de samiska organisationerna framöver. Renägarförbundet som ifjol fick närmare en halv miljon kronor från Sametingets kulturråd får nu 47 000 kronor, vilket är samma nivå som stöden till sameföreningarna. Organisationen Samerna minskar från 700 000 till 93 000 och även SSR, Sáminuorra, Sáráhkka, Samerådets svenska sektion, Landsförbundet svenska samer och slöjdförbundet får kraftigt sänkta bidrag. Idrottsförbundet hamnar på i stort sett samma nivå medan Same Ätnam faktiskt får mer pengar nästa år. De samiska konstnärsorganisationerna får också mer pengar och dessutom vill kulturrådet satsa mer pengar på projekt. Nils-Erik Pittja som representerar organisationen Samerna i Sametingets kulturråd har svårt att se vem som tjänar på den här fördelningen. - Det finns ingen som vinner på det här. Kulturrådet kan inte jobba så här, säger han till Sameradion.