Studenter dåliga på att folkbokföra sig rätt

Många studenter slarvar med att folkbokföra sig på orten där de bor. Därför satsar Skatteverket i år på att informera studenter om vilka regler som gäller när man studerar på annan ort.

Undersökningar har visat att cirka 90 000 studenter är felaktigt folkbokförda och på fredagen fick studenter vid Luleå tekniska universitet information om vad som gäller.

Inger Henriksson är informatör på Skatteverket och säger att det är ett utmärkt tillfälle att hjälpa studenterna med folkbokföringen.

- Alla känner inte till att det är en skyldighet att vara folkbokförd på rätt ställe. Det är också så att det följer med en hel del bra saker för studenterna när de folkbokför sig här. De har möjligheter att söka bostadsbidrag, de får posten rätt och de kommer att tillhöra en vårdcentral, till exempel.

För kommunerna handlar det om stora pengar och därför är det också många kommuner som försöker få studenter att folkbokföra sig på den ort där de studerar.

- Vår medelsfördelning, det vill säga pengar som går till kommunerna, styrs av hur många som är folkbokförda i de olika kommunerna. Det kanske man inte tänker riktigt på, säger Inger Henriksson.