Svenskodlad gran bäst för miljön

En vanlig svensk julgran är bästa miljöalternativet, enligt en undersökning som har gjorts på uppdrag av Svenska naturskyddsföreningen och Konsumentverkets tidning Råd & Rön.
I undersökningen har man gjort en livscykelanalys av gran som har odlats med minimal hjälp och jämfört med skånsk eller dansk intensivodlad ädelgran samt plastgran. Även om man använder en plastgran under många år anses den vara sämsta alternativet. Den tillverkas av PVC-plast, som innehåller miljöfarliga tillsatser. Dessutom fraktas plastgranen långa sträckor då den i allmänhet tillverkas i Asien. Ädelgransodlingen har också vissa nackdelar från miljösynpunkt eftersom man använder gödning och bekämpningsmedel i odlingarna.