Sverige föreslås få förstärkt vattenskydd

Sverige ska ritas om. I alla fall när det gäller att stärka vattenskyddet. En utredning föreslår att landet delas upp i fyra olika vattendistrikt som ska ledas av fem vattenmyndigheter.
Respektive vattenmyndigheten skulle ansvara för att statusen på vattnet som finns i distriktet blir undersökt, att det beslutas om miljömål för vattnet och att åtgärdsprogram för vattnet upprättas. Utredningen vill också att landets kommuner bildar samverkansorgan för det lokala vattenvårdsarbetet. De fyra vattendistrikten skulle vara: Bottenviken, Bottenhavet, Östersjön och Västerhavet. Eftersom Östersjön är så stort skulle det området dessutom delas in norra repektive södra Östersjön. Det här uppger Sveriges Radio Västerbotten.