Skadestånd för diskriminering

En umestudent får 40 000 kronor i skadestånd för att hon blev diskriminerad när hon sökte jobb. Det har Arbetsdomstolen nu bestämt.
Den 26-åriga kvinnan sökte våren 2001 arbete på ett företag som gör marknadsundersökningar genom telefonintervjuer. Efter introduktionsmöte och ett provtillfälle nekades hon arbetet. En av motiveringarna var att hon talade svenska med lätt brytning. Detta kunde enligt företaget påverka kundunderlaget på negativt sätt. Arbetsdomstolen tycker att företagets krav på kvinnans svenskkunskaper varit högre ställt än vad som varit nödvändigt för arbetsuppgifterna. Kvinnan ska nu förutom skadeståndet också få sina rättegångskostnader betalda.