Poliserna kvar i glesbygden

De små kommunerna vill behålla sina poliser. Brottsbekämpningen i glesbygden bör även i fortsättningen skötas av poliser och inte ordningsvakter.
Polisbristen måste lösas på annat sätt. Det menar Anders Agnemar, från nätverket Småkom, i en kommentar till den pågående utredningen om framtidens polisverksamhet i glesbygden. Däremot tycker han att en rationalisering bland polisens uppgifter kan vara ett bra sätt att få ut fler poliser på fältet. Hittegodshantering och tillståndsgivning är exempel på sådant som inte behöver skötas av polisen, säger Agnemar.