Ingen förklaring till bakterier i vatten

Det är fortfarande oklart varför avloppsvatten finns i dricksvattenledningen i Klinga utanför Norrköping.

Drygt 20 hushåll och flera företag har inte kunnat använda vattnet sedan i onsdags.

I tisdags kväll lagades en läcka vid Herrebrotippen i närheten av Klinga.

Men enligt Norrköping Vattens vd Lars Svensson är de helt säkra på att föroreningen inte kan ha något samband med det arbetet.

Vattnet i bostadsområdet Klockartorpet har också missfärgats men ska inte vara farligt att använda utan missfärgningen beror på ledningsarbeten i Klinga.

På Norrköpings Vatten letar man efter orsaken till att avlopsvatten finns i dricksvattenledningen men har ännu inget svar på den frågan.

På fredagen fylldes ledningarna på med klor för att få bort de farliga bakterierna.

Men det kommer att ta flera dagar ännu innan det går att dricka vattnet.