Fler klagar på dåliga hantverkare

Antalet anmälningar mot hantverkare som inte gör det de ska, eller vars räkningar har skjutit i höjden, har ökat lavinartat hos konsumentrådgivarna.

Mellan 10 och 15 procent av alla ärenden som kommer till konsumentrådgivarna handlar om missnöje med hantverkare.

De vanligaste klagomålen gäller priset på det utförda jobbet. Men också om att hantverkare inte utfört jobbet som avtalats  eller inte blivit färdiga vid den tid som man kommit överens om.

Att klagomålen ökat beror enligt konsumentrådgivarna på byggboomen som vi haft under en längre tid.

- Det finns fler kunder än hantverkare, säger Eva Norrand-Andersen som är konsumentrådgivare i Varberg.