Regeringen avvisar krav om kyrkböckerna i Malung

Aktionsgruppen Rädda kyrkböckerna får inget gehör hos regeringen för kravet att Malungs kyrkböcker inte ska överlämnas till landsarkivet i Uppsala utan vara kvar i kommunen.
Regeringen lämnar nämligen en skrivelse från gruppen utan åtgärd. Kyrkofullmäktiges beslut att låta landsarkivet ta hand om kyrkböckerna övergklagades av gruppen till domkapitlet. Men domkapitlet avslog överklagandet. Nu ligger det här segslitna ärendet hos kyrkans överklagandenämnd för slutgiltigt avgörande.