Högsta kyrkoavgiften i Särna

Stora Tuna och Torsångs församlingar får de lägsta kyrkoavgifterna i Dalarna nästa år. I båda församlingarna blir kyrkoavgiften 1 krona och 9 öre, och det är en sänkning med 2 öre jämfört med i år.
Den avgjort högsta kyrkoavgiften i länet tar Särna församling ut nästa år, det handlar om 2 kronor och 18 öre, en höjning med 10 öre. I landet som helhet betalar en medlem i Svenska kyrkan 1,19 procent av sin inkomst till sin församling under nästa år. Uppgifterna kommer från Svenska Kyrkans kansli.