Pengar till avfallsförbränning

Försöken att hitta teknik för att förbränna animaliskt avfall får nu ekonomiskt stöd från Jordbruksverket. Totalt bidrar Jordbruksverket med 2,5 miljoner kronor till tre projekt.
Bland annat ska Sydkraft i Norrköping testa en metod för direktförbränning av i första hand slaktbiprodukter, men även malda kadaver kan komma i fråga.