Förskolor kan få ha egna köer

Alla förskolor i Uppsala kan ha egen kö efter årsskiftet. Det förbättrar för föräldrarna, menar den borgerliga majoriteten, men socialdemokraten Bengt Sandblad är starkt kritisk till att förskolorna själva kan få ha hand om kön.

- Risken är uppenbar att man väljer ut de barn som man vill ha. De barn som har sociala problem eller tillhör någon grupp i samhället som man ser problem med, dem avvisar man, säger Bengt Sandblad.

Den som vill ha en förskoleplats i Uppsala idag får ställa sig i kö hos kommunen, och önska vilka förskolor man helst vill komma till. Oavsett om man vill ha plats på en kommunal eller en privat förskola så hanteras kön centralt.

Det vill den borgerliga majoriteten ändra på säger moderata ordföranden i barn- och ungdomsnämnden, Cecilia Forss.

- Vi vill utgå från föräldrarnas behov och vi har haft en känsla av att kön snarare anpassats till den kommunala administratione än till föräldrarna.

I går beslutade barn- och ungdomsnämnden att förskolan Tärningen i Sävja ska få ha en egen kö. Nu ska man också se över om hela systemet ska förändras så att alla förskolor har en egen kö. Det skulle till exempel göra att föräldrar kan se hur många som vill komma till en särskild förskola. Bengt Sandblad, socialdemokrat och vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, ser alltså en stor risk med det här.

- Det kan vara religiösa sekter eller folk med viss politisk uppfattning som väljer att plocka ut barn ur familjer som har värderingar som överensstämmer med deras egna.

- Vi ser att flera kommuner har haft det här i flera år och de har inte haft problem, säger moderaten Cecilia Forss.

Cecilia Forss minns ändå att nationaldemokraterna i Uppsala tidigare i sommar sa att de vill starta en egen förskola, och hon säger att hon ska se över vilka lagliga möjligheter som finns för att stoppa en förskola som missköter kön.

- Är det så att lagstiftningen faktiskt inte täcker det här, så har vi nog för avsikt att höra av oss till regeringen och säga att vi kan till exempel inte godkänna att det startar förskolor som säger nej till barn.

- Varför kan man inte ha en gemensam kö där man har personal som i samråd med utförarna gör lämpliga placeringar? Det är väl det enklaste sättet, menar Bengt Sandblad.