Stämmer Region Skåne

SKÅNE. Vellinge kommun tänker stämma Region Skåne för avtalsbrott.
Kommunen anser att den nyligen beslutade höjningen av landstingsskatten strider mot det skatteavtal Region Skåne träffat med de skånska kommunerna.
Det fem år gamla avtalet går ut på att regionen i stället skulle sänka sin skatt till nästa år för att kommunerna skulle kunna höja sin. Kommunernas skattehöjning skulle vara en kompensation för de kostnader kommunerna tagit över från de gamla landstingen.