Skärpt gränskontroll

Polisen i Skåne vill att regeringen ger polisen möjlighet att tillfälligt införa gränskontroll i samband med EU-toppmötet i Köpenhamn i nästa vecka. Det handlar om ökad kontroll vid Skånes hamnar, flygplatser och vid Öresundsbron.
Vid kravallerna i Malmö och Göteborg för snart två år sedan gjorde polisen en framställan till rikspolisstyrelsen och regeringen att få införa gränskontroll. Men begäran gjordes först sedan kravallerna brutit ut, för sent alltså. De skärpta gränskontroller som ändå infördes gjordes bland annat med stöd av polislagen. Undantag från gränslöst EU Schengenavtalet medger tillfälliga undantag från överenskommelsen om att fritt passera över gränserna mellan EU-länderna. Ett formellt tillstånd från regeringen om tillfällig gränskontroll ger enligt polisen en bättre möjlighet att kontrollera personer via olika register, till exempel SIS-registret, Schengen information system. – Det är viktigt av den anledningen att EU-toppmötet förväntas locka till sig en hel del personer som kan misstänkas för att vara ute efter att skapa oordning, säger Lars Förstell, informationsdirektör vid Skånepolisen. Den danska och den tyska polisen har redan fått tillstånd av respektive regeringar att införa gränskontroll och nu vill alltså svenska polisen ha samma möjlighet. – Vi vill inte hamna i den situationen. att vi får en resandeström som är ute efter att ta sig till EU-toppmötet i Köpenhamn och bara använder Sverige som transitland, säger Lars Förstell. Risk för demonstrationer i Malmö Polisen i Skåne står i tät kontakt med polisen i Köpenhamn och har sambandsmän på plats i den danska huvudstaden. Skånepolisen anser också att Malmös närhet till Köpenhamn gör att det finns risk för att demonstrationer kan förekomma i Malmö och har också en ökad beredskap. – Vi har vissa uppgifter om att det finns en samordning mellan vissa grupper som intresserar sig för det här toppmötet och att de erbjuder möjligheter för likasinnade att på sin resa till Köpenhamn stanna till i Malmö och övernatta här, berättar Lars Förstell, informationsdirektör vid polisen i Skåne.
Jens Ericson, Ekot i Malmö