Extra pengar till forskning

Regeringen vill fortsätta satsningar på forskning och forskarutbildning på landets högskolor. Fördelat på de närmsta tre åren får högskolan i Kalmar extra anslag till forskningen på totalt 40 miljoner kronor. Man får också pengar till kvalitetsförstärkning inom humaniora och samhällsvetenskap och till utbildning av universitetslärare.
Dessutom får högskolan i Kalmar en och en halv miljoner kronor redan i år för att utveckla arbetet med rekryteringen av studenter.