RegeringsJA till köpcentrum vid Lillänge

Regeringen sa i dag ja till Östersunds kommuns planer att bygga ett affärscentrum vid Lillänge.
Affärscentrat i Odenskogs industriområde har varit en kontroversiell historia i flera år. Glesbygdsbutiker är rädda att förlora sina kunder och handlare i centrala Östersund befarar att stadskärnan kommer att tömmas på kunder och så småningom också på affärer. Men trots kritiken kom idag det slutgiltiga klartecknet för ett affärscentrum vid Lillänge. Östersunds kommun hade överklagat ärendet till regeringen sen länsstyrelsen sagt nej till planerna och formellt är det så att regeringen nu fastställer kommunens detaljplan som medger bygget av affärer. Miljöminister Lena Sommestad motiverar beslutet med att ett handelscentra i Lillänge inte förväntas få så långtgående effekter för grannkommunerna. Hon betonar också att det är angeläget att berörda kommuner samordnar sin planering. Krokoms kommuns ansökan om ett liknande affärscentrum i Åskorset fanns inte med på regeringens dagordning. Det är kommunen själv som bett regeringen att skjuta upp behandlingen för att få tid att slipa sina argument.