Sri Lanka kan bli federal stat

Vid de pågående fredsförhandlingarna i Oslo har Sri Lankas regering och separatisterna i Tamilska Eelams befrielsetigrar, LTTE, kommit överens om principerna för en federal statsbildning. Det uppger diplomatiska källor.
Genombrottet i förhandlingarna beskrivs som det största sedan vapenvilan i Sri Lanka undertecknades i februari, men enligt diplomaterna är det fortfarande mycket som återstår innan ett slutgiltigt fredsavtal kan undertecknas. Parterna har diskuterat federala modeller av den typ som redan finns i exempelvis Australien, Indien, Kanada, Schweiz och Tyskland.