Sjukgymnastutbildning på MDH?

Mälardalens högskola planerar en sjukgymnastutbildning med 30 platser till hösten 2004. Utbildningen förläggs till antingen Västerås eller Eskilstuna.
Sedan tidigare finns sjukgymnastutbildningar på flera etablerade orter, exempelvis Uppsala, Stockholm och Lund, och antalet sökande till de populära utbildningarna är mycket högt. Stefan Carlsson, som arbetar med utvecklingsfrågor på institutionen för vård och folkhälsovetenskap på Mälardalens Högskola, har förankrat idén hos Högskoleverket och landstinget och fått positiv respons. Men ute i Sjukgymnastsverige har mottagandet varit blandat: - Vi har mött en hel del motstånd eftersom man är rädd att vi ska sänka statusen på sjukgymnastämnet i Sverige och för konkurrens om praktikplatser, berättar han. - Men vi har ingen anledning att gå med böjt huvud, utan vi satsar stort, säger Stefan Carlsson till P4 Västmanland. - Vi vet att det finns en väldigt god arbetsmarknad, och vi tror att våra sjukgymnaster, som vi kommer att ge en mer beteendemedicinsk profil, kommer att ge ett bra tillskott.